Ember is vagyok

Hiszem, hogy Ember is vagyok, Lélek is vagyok, Szellem is vagyok, érzésekkel:
Szeretettel, Örömmel, Nevetéssel, Boldogsággal, Együttérzéssel, Fájdalommal,
Félelmekkel és Kétségekkel,
Kacagással és Sírással,
Bizalommal, Kitartással, 
Erővel és Döntésekkel,
Hittel és Reménnyel,
Érzékenységgel és Indulatokkal,
Igen, Emberként élek egy két pólusú világban.
Ahol érzékelünk:
Fényt és Sötétséget,
Jót és Rosszat,
Kedvest és Gonoszt,
Életet és Halált,
Újrakezdést és Elmúlást,
Békét és Harcot,
Megbocsátást és Haragot,
Elfogadást és Elutasítást,
Meleget és Hideget,
Nyarat és Telet,
Igent és Nemet.

És ha azt gondolod a fentiek közül ahhoz, hogy Igaz Ember légy csakis az egyik pólust kell, hogy megéld, akkor tévúton jársz!
Hiszen ez maga a Világ, így kerek, így teljes, ez maga az Élet!
Szeretek élni, hiszem, hogy mindennek meg van a maga létjogosultsága,
Hiszek az Őszinteségben,
És Hiszek az Igazságban!
Hiszem, hogy ha Szívem Szavát követem az mindig tudja, hogy mi jó nekem!
Hiszek Magamban,
Hiszek a Megérzéseimben,
Hiszek a Múltamban, a Jelenemben és a Jövőmben!

Hiszem, hogy az az Ember válik hiteles Mesterré/Tanítóvá, aki abban tud példát vagy utat mutatni a többi Ember számára, hogyan lehetséges Önmagunkhoz hűen élni ebben a két pólusú világban!
Megélni és elfogadni mindkét pólust és benne Önmagad!
Hiszem, hogy a “gyógyítással” kapcsolatos életfeladatok felvállalása, vagy az, hogy valaki bármely módszer “Mesterévé, Tanítójává” válik egyáltalán nem azt jelenti, hogy megszűnne Emberként létezni!!!
Amíg itt vagyok igenis Ember is vagyok, érzésekkel, döntésekkel, és aki ismer hozzám hűen: Őszinteségemmel!

Dénes Zsófia

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Otthon

“Otthon az, ahova hazatérsz. Ahol valaki vár este. Ahol ismered a fal kopásait, a szőnyeg foltjait, a bútorok apró nyikorgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon. Nem kell hozzá sok. Elég egy szoba. Ha tízen vagytok benne, az se baj. Ha mind a tízen egyek vagytok ebben, hogy haza tértek, amikor este hazatértek. Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű elemi érzés: hogy ma itt élek. Van egy ágy, amiben alszom, egy szék, amire leülök, egy kályha, ami meleget ad. És hogy ebben a körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen és ma az enyém. Jól érzem magamat benne, ha kinézek az ablakon és kint esik az eső, vagy süvölt a szél. És hogy ha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még hozzám tartoznak. Ez az Otthon. Minden embernek módja van hozzá. Egy szűk padlásszoba is lehet otthon. Egy pince is. Még egy gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet. Ha az ember önmagából is hozzáad valamit. Elég egy szál virág, amit az útszélen találtál. Egy fénykép, amit éveken keresztül hordoztál a zsebedben. Egy könyv az asztalon. Egy ébresztőóra. Mit tudom én: ezer apró kacat ragad az emberhez útközben. (…) Ha mindezt érezni tudod: nem vagy otthontalan a világon.”❤️

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Gyökércsakra – Muladhara chakra

❤️ “Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit teszünk, hanem azért is, amit nem teszünk meg!”
Ahogy az anya méhe megteremti az alapvető feltételeket az embrió növekedéséhez, úgy a Gyökércsakra adja spirituális fejlődésünk alapját és kiindulási pontját. Ez az alap, amelyről a csakrák létráján felfelé indulunk, a gyökér, amelyből spirituális fejlődésünkhöz szükséges táplálékot felvesszük. Ezért, és mert ez a gerincoszlop legmélyebb pontja a farkcsont alatt, Gyökércsakrának hívjuk.
Mindenki megcsodálja a növények levelét és virágját, azonban alig akad, aki odafigyelne a gyökérre, amely a föld sötétjében rejtőzik. Pedig épp a gyökerek alkotják a vegetáció alapját. A gyökérből felvett táplálékból a csíra megkapja azt az erőt, amellyel áthatolhat a sötét termőföldrétegen; a Nap felé törekedve szirmot bont, majd gyümölcsöt és magot hozhat. Ha kibontakoztatjuk a gyökércsakrában rejlő lehetőségeket, eljutunk a tudás Fényéhez és elnyerjük az Önmegvalósítás gyümölcsét.❤️
A Muladhara csakrában szunnyadnak előző életeink karmái, amelyek mostani létezésünk boldogságát és boldogtalanságát alakítják. Minden tettünkkel egy magot vetünk ebbe a csakrába, amely előbb vagy utóbb felszínre tör, a Fény felé törekszik. Ezek a magok határozzák meg sorsunkat. Minden életünkben számtalan magot vetünk el, melyek aztán növekedésnek indulnak és szaporodnak. ❤️
A Gyökércsakra a tudattalan székhelye. Olyan, mint egy lelakatolt, sötét pince, melynek rejtett tartalmáról csak homályos sejtéseink vannak.
Talán drágaköveket találnánk ott, talán mérges skorpiókat, kígyókat. Amíg a kígyó alszik, vagyis tudattalan állapotban van, békésnek és ártalmatlannak látszik, ébren azonban rendkívül ijesztő és veszélyes lehet. Amikor a Gyökércsakra aktivizàlódik, felszínre törhetnek, és alaposan megdöbbenthetnek bennünket olyan tulajdonságok, melyek létezését nem is sejtettük, mint pl.: pusztító harag, mindent felemésztő szenvedély, mértéktelen vágy, vagy mélyen gyökerező gyűlölet. Másrészt azonban olyan csodálatos érzéseket is megtapasztalhatunk , mint felszabadulás, öröm, harmónia.
Ahhoz azonban, hogy elérjük a felszabadulást, az Önmegvalósítást, mindazt napfényre kell hoznunk, amit létezésünk kezdetétől magunkkal cipelünk! A további szellemi fejlődés csak akkor lehetséges, ha minden felgyülemlett dolgot feldolgoztunk és megtisztítottunk, s ezzel az összes múltbéli akadályt is leküzdöttük. Csak amikor végre tisztán látunk, akkor lehetünk képesek arra, hogy felismerjük azt, amely az Önmegvalósításhoz vezet!
Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit teszünk, hanem azért is, amit nem teszünk meg!!!

Életünk során időről időre adódnak olyan alkalmak, ahol és amikor dönthetünk afelől, hogy feldolgozzuk-e tudatalattink tartalmait, vagy továbbra is sorsunk kerekének foglyai maradunk. Amennyiben igent mondasz a tudatalatti tartalmak feldolgozására, megkapod a segítséget hozzá (lásd.: Családállítás, ThetaHealing, jóga)!❤️
Majd a Bennünk szunnyadó Erők tudatos szintre emelkedése által az ébredés folyamata elkezdődik…. ❤️

“A Muladhara csakra mantrája a Lam, a spirituális ébredés hangja. Feloldja a feszültségeket, illetve a csakra blokkjait és aktivizálja energiáját. Így az ébredés folyamata – a bennünk szunnyadó erők tudatos szintre emelkedése – elkezdődik. Szép és gyógyító felismerések, boldogító pillanatok bukkannak fel a múltból, amelyek erőt és inspirációt adnak további utunkhoz. Mindemellett azonban fájdalmas érzéseket is megélhetünk a gyökércsakrában. Mélyen, tudatunkba épült, rejtett sebek és csalódások törhetnek fel, hogy végre meg lehessen gyógyítani őket, fel lehessen oldani őket.❤️
A csalódás nem feltétlenül negatív dolog. Átmenetet jelent, fejlődési lépést, tanítást. Az élet minden tanulási feladatát egy hamis elképzelésnek, csal-ódásnak a kijavítása követi. Ez a csakra úgyszólván csordultig tele lehet fájdalmas csalódásokkal. Ha azonban a szerencsétlenségeket bölcsen dolgozzuk fel, értékes tapasztalatokká és fejlődési lehetőségekké alakulnak át. Amíg csak élünk, konfrontálódhatunk problémákkal. A tudatlan ember ezeket csapásként és nehézségként éli meg, a bölcs ezzel szemben értékes tapasztalatszerzésként értékeli. Ha tanulunk belőlük és elkezdünk önmagunkon dolgozni, előrébb lépünk szellemi fejlődésünkben.❤️ 
Ha ezt nem tesszük meg, megragadunk a szenvedésben és a fájdalmas leckék újra és újra megismétlődnek. Minél tisztábban látunk, annál tudatosábbá válunk saját gyengeségeinket illetően is. Az önmagunknak tett szemrehányások és a kisebbségi érzés azonban nem visznek előre, hanem csupán energiánkat rabolják el. Ha tanulunk hibáinkból és a Teremtőbe vetett bizalommal haladunk utunkon, megerősödünk, s így a későbbiekben egyre könnyebben tudunk megbirkózni belső tapasztalatainkkal. Fontos, hogy megszabaduljunk mindazoktól a rögzült “gondolkodási programoktól”, amelyek akadályozólag és károsan hatnak, ehelyett pozitív és támogató gondolkodásmódot fejlesszünk ki, illetve ápoljunk!
A bölcsesség nem önmagától fejlődik ki, ehhez állhatatos, tudatos törekvésre van szükség, hogy ezáltal a gondolatokat megtisztítsuk és a cselekedeteket jóra fordítsuk.
❤️A Gyökércsakrához tartozó érzékelés a Szaglás. A csakra felébredése együtt járhat az érzékszervek működésének finomodásával, különösen a szagló,- és hallóérzék finomodhat ki annyira, hogy akár mások számára észrevehetetlen szagokat és hangokat is képesek vagyunk érzékelni.
❤️A Gyökércsakrához rendelt szín a Vörös. A vörös szín tetterőt és vitalitást jelent. Erős és sűrű energia jelenlétét jelzi és a földhöz szokás rendelni. Létezésünk a földben gyökeredzik, ezért a ❤️Gyökércsakrához rendelt elem a Föld. A Föld a mi Anyánk. Elemeiből áll össze testünk, a föld tart fenn és táplál Bennünket. Legyünk mindig hálásak az Anyaföldnek és fejezzük ki tiszteletünket azzal, hogy mindig védelmezzük és gondozzuk. A mi feladatunk, hogy együttérzést és szeretetet tanúsítsunk a Természet és minden Élőlény iránt.
❤️A Muladhara csakra az Anya, aki táplál és felnevel Bennünket. Ez szunnyadó bölcsességünk székhelye, ez a Bennünk rejlő szellemi erő és képesség tárháza.”
❤️Helye a testben: a gerincoszlop alsó végénél, a farkcsont alatt
❤️Anya, erő, táplálék, biztonság, védelem
❤️Tudattalan, korábbi életek karmáinak székhelye, Sors
❤️Pozitív aspektusok: kreativitás, bennünk rejlő képességek felébresztése
❤️Negatív aspektusok: tudattalanság, tudatlanság
❤️Fizikai sík
❤️Egó, büszkeség
❤️Bolygó: Mars
❤️Érzelem: Szenvedély
❤️Érzet: Lustaság
❤️Szerv: Végbél
❤️Kiválasztás, vizelet, ivarmirigyek
❤️Testrész: Csont
❤️Íz: Keserű
❤️Ónix, Ólom, Kalcium

Forrás: “Az emberben rejlő erők”

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Érzelmek tengerén

Érzelmek tengerén…💙 – avagy a kiáradó, kreatívan teremtő Yang típusú Tűz elemű nyári hónapok hűsítése a yin típusú befogadó Víz elemmel 💙
Nyár: ☀️
A Nap éltető, teremtő energiája aktivitással, tetterővel, tervekkel és célokkal ajándékoz meg Bennünket! Érezzük a melegséget, a forróságot, az élet teremtő erejét, a kiáradást minden szinten, minden sejtünkben. A minket körülölelő Természet is teljes pompájában létezik. Aktívak vagyunk és tettre készek. Szeretünk, teremtünk….☀️💚
Érdemes azonban most is hallgatni a belső hangunkra, testünk jelzéseire, üzeneteire, hiszen néha hajlamosak lehetünk a túlpörgésre…céljaink, vágyaink túlhajszolására, vagy akár a túlzott aktivitásra!
Testi szinten Tűz elemhez tartozik a keringés és a fej!
Mint minden évszakban, így nyáron is rendkívül fontos az egyensúly, a harmónia megtartása, az Univerzum törvényeinek tiszteletben tartása!
Nem véletlen, hogy annyira jól esik a vízpart, a tenger, a hűsítő üdítők, hiszen a Víz elem jótékony hatással van a fokozott Tűz elem jelenlétére, csökkenti annak túlzott energiáját.
A Víz elem jin típusú nőies energiájához tartozik a befogadás, a termékenység, az érzelmek megélése! 💙
“A Víz az élet bölcsője, hiszen az élet a tengerben keletkezett…ugyanúgy az anyaméhet is Víz veszi körül”
Ennek megfelelően használjuk a Víz befogadó, termékeny minőségét, melyet akár a Víz elemű tulajdonságaink erősítésével kezdhetünk!
Légy együttérző és alkalmazkodó, érezd milyen rugalmasnak lenni, állandó körforgásban lenni az Élettel, Önmagaddal, az érzéseiddel és vágyaiddal! Érezd milyen érzés tisztelni mindent, ami körülvesz és milyen érzés teljesen átadni, elengedni magad bizalommal a Víz megtartó erejében, és teljesen ellazulni!!!💙
Éppúgy, mint ahogyan a vizek minősége is sokféle lehet (ér, patak, folyó, folyam, tenger, óceán), az érzelmeink tengere is széles skálán mozog. Néha ugyanolyan mértékben ragaszkodunk a pozitív érzések megéléséhez, mint a negatívak tárolásához. Engedd el az érzelmek minősítését, a ragaszkodást és akár a bőségre és boldogságra való fókuszálást is! Engedd, és érezd a jelenléted itt és most!!!! ☀️
Testi szinten Víz elemhez tartozik a vese, a húgyhólyag, melyekben rengeteg negatív érzelem tárolódik, ha nincs meg az elengedés. Engedj el minden neheztelést és haragot, engedd meg magadnak a megkönnyebbülést!
Élvezd a teremtést, de fordíts legalább annyi figyelmet a befogadásra és az elengedésre is, hogy a pillanatban légy, hogy érezd, hogy vagy és hogy lélegzel! És Elérkeztünk a Levegő elemhez, mely harmonizálja, összeköti a Tűz és Víz elemet!

Önmagunk felvállalása, anélkül, a félelem nélkül, hogy nem fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, vagy mások nem fogadnak el olyannak, amilyenek vagyunk……önfeledtség, örömök, az Életem befogadása!
Szeretettel Nektek Mára! 🌞

Dénes Zsófia

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Richard Bach: Illuziók

Volt egyszer, hogy egy kristálytiszta vizű hatalmas folyó fenekén különös lények éltek. A folyó csendesen hömpölygött mindannyiuk – fiatalok és öregek, gazdagok és szegények, jók és gonoszak – fölött, a víz folyt, ahogyan folynia kellett, a víz csupán kristálytiszta Önmagát ismerte.
A lények mindegyike görcsösen kapaszkodott a folyómeder mélyén heverő ágakba meg kövekbe,mert életük volt a kapaszkodás, az, hogy ellenálljanak a sodró áramlásnak, ezt tanulták születésük pillanatától.
Végül azonban az egyik lény így szólt: “Elegem van már ebből a kapaszkodásból. Bár a saját szememmel nem tudok meggyőződni róla, de bízom benne, hogy a folyó tudja hová folyik. Hagyom hát, hagy sodorjon magával az áramlás, és vigyen ahová akar. Ha továbbra is itt kapaszkodom, belehalok az unalomba.”
A többi lény kinevette, és azt mondták: “Te bolond! Engedd csak el magad, és az áramlás, melyet oly nagyra tartasz, majd jól megforgat, odavág és úgy szétmorzsol a köveken, hogy abba hamarabb belehalsz, mint az unalomba!”
De a lény nem hallgatott rájuk, hanem elszántan elengedte, amibe addig kapaszkodott, mire valóban rögtön forogni, bukdácsolni kezdett és az áramlás a kövekhez vagdalta. Ám a lény ennek ellenére sem kapaszkodott meg újra, az áramlás így egy idő múlva felemelte a folyómeder fenekéről, és többé már nem ütődött, zúzódott.
Azok a lények pedig, akik a folyó alján éltek tovább, és nem ismerték a sodródót, így kiáltottak fel: “Lássatok Csodát! Ugyanolyan lény, mint mi vagyunk, de Ő repül! Íme a Messiás, aki eljött, hogy mindnyájunkat megváltson!”
És a sodródó így szólott: “Dehogy vagyok én Messiás, vagy akkor ti is azok vagytok. A folyónak telik kedve benne, hogy felemeljen bennünket, hogy szabaddá tegyen, ha van merszünk hozzá, hogy elengedjük, amibe kapaszkodtunk. Valódi tennivalónk az utazás, a nagy kaland.”

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail